Marion Schmäh, Praktijk voor Healing, AmsterdamBloemen03banner

MilkyWayEen open deur
 

Als de deuren der waarneming gereinigd zouden worden, zou alles aan de mens verschijnen zoals het is: oneindig.
William Blake

We leven in een fascinerende tijd. De opkomst van nieuwe alternatieve geneesmethoden is aan het versnellen en steeds meer mensen realiseren zich dat zelfgenezing mogelijk is. De reguliere geneeskunde treedt meer en meer op de achtergrond en er komt meer ruimte voor een nieuw bewustzijn, dat het individuele bewustzijn van de mensen in het centrum van de genezing plaatst. Door deze nieuwe ontwikkelingen binnen de holistische benadering van gezondheid kunnen in zeer korte tijd diepe veranderingen teweeg worden gebracht.

Door de eeuwen heen hebben de wijsheid-tradities ons de deur tot de ruimte van energie en bewustzijn geopend. Zij hebben het belang van subtiele energie benadrukt en ons erop gewezen dat het balanceren en versterken van deze systemen het lichaam, denken en de geest helpen om te helen en gezond te blijven. Inmiddels wijst ook de kennis van de wetenschap erop dat in de spirituele benadering meer realiteit ligt dan de streng rationele geneeskunde tot nu toe heeft waargenomen.

Het meest oorspronkelijke niveau van subtiele energie, daar waar zelfgenezing uit voortkomt, is het niveau van zuiver bewustzijn. Spirituele tradities noemen het de essentie, de goddelijke, creatieve kracht, Gods liefde, het Zelf, Christus, Boeddha of simpelweg Aanwezigheid. Al deze begrippen doen een poging om naar het vormloze en alles omvattende begrip in onszelf te verwijzen. Ze verwijzen naar de Geest die boven alle vorm en begrip uitstijgt en naar de bron waar alle gedachten en manifestaties hun oorsprong hebben. De Geest is het eeuwige en oneindige deel in onszelf en de bron van alle Zijn. Op dit niveau van bestaan heerst absolute vrede, bescherming en kennis en het biedt eindeloze mogelijkheden.

Wetenschappelijk gezien bevinden we ons op dit niveau, dat achter de zichtbare werkelijkheid ligt, in de pure toestand van potentie. We komen in aanraking met het Kwantumniveau en met de wereld van de allerkleinste bouwstenen van de materie en hier gelden heel andere wetten. Deeltjes zijn tegelijkertijd een vast object, alsook een golf en nog onbepaald als een wolk. Pas als de deeltjes worden geobserveerd wordt bepaald hoe ze verschijnen. De waarnemer, diegene die de realiteit observeert, bekijkt en “meet”, heeft invloed op deze werkelijkheid op het moment van observatie. Als twee delen een gelijkgesteld systeem vormen, dan reageren zij synchroon op elkaar. De richting of frequentie die de waarnemer bepaalt is de richting waar ook het andere deel naartoe resoneert. In deze subatomaire wereld spelen tijd en ruimte geen rol, en puur het bewustzijn vormt de werkelijkheid.

Het mysterie van spirituele genezing ligt precies in deze toestand van openheid en potentie. Het is een toestand van gelijktijdig allerhoogste rust alsook allerhoogste energie. Een soort nulpunt, waarbij een miniem impuls voldoende is om de deeltjes of de ene kant, of de andere kant op te bewegen.

Bij genezing vanuit zuiver bewustzijn maakt de therapeut dit veld van pure potentie voor de cliënt toegankelijk. Energetisch stemt hij zich af op dit stille punt. Hij formuleert een duidelijk doel, een intentie voor genezing en maakt de helende frequentie beschikbaar. Datgene wat de behandelaar als het innerlijke beeld in zijn geest vormt, manifesteert zich in het bewustzijnsveld van de cliënt. Net als een regisseur of arrangeur, schept de therapeut het helende kader en brengt de cliënt in contact met een nieuw bewustzijn waardoor genezing plaats kan vinden.

Ieder mens draagt de mogelijkheid in zich om weer gezond te worden. Maar de weg ernaartoe kan door gedachten en voorstellingen geblokkeerd zijn. Ieder mens heeft de mogelijkheid om haar concepten, conditioneringen en levensovertuigingen die zij van jongs af aan boord heeft genomen ook weer overboord te gooien en te gaan naar een plaats in zichzelf van perfectie, waarheid en licht.

Spirituele genezing vanuit zuiver bewustzijn maakt genezing op alle niveaus van ons bestaan mogelijk; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. En het is een diepe ervaring en een heilig proces. Het vindt plaats in stilte en in intieme gemeenschap met ons diepe Zelf dat de bron is van liefde, schoonheid en heelheid. Op dit niveau opent zich de deur tot ons bewustzijn, die toegang geeft tot onszelf en tot het geheim van het leven. En we banen ons een weg naar de zon. De ruimte middenin ons is machtig en groter dan ieder probleem in de uiterlijke wereld.

Ik hoop dat steeds meer mensen zich realiseren dat genezing van binnenuit komt. En dat gezondheid en heelheid bij ieder mens horen. Graag wil ik iedereen op deze weg helpen en bekrachtigen om het terugwinnen van gezondheid zo eenvoudig mogelijk te maken.

Nieuws

tel: 06 • 27244389
e-mail:
info@marionschmaeh.com

PRAKTIJKADRES

CONTACT

DISCLAIMER

Copyright © Marion Schmäh 2015

Marion Schmäh
Willem Schoutenstraat 42/2
1057DN Amsterdam

m i h
Mail1Skype1
item8

Meest recente berichten

Schrijfoefeningen

Meditatie

Het keelchakra

De tuin van het licht

Het vierde chakra

Het Solar plexus chakra

Het Sacraal chakra

Het Wortelchakra

Energie

De zeven chakra's

Een open deur

I call upon a miracle

Healing, een alternatieve begeleiding bij borstkanker

Eer je intuïtie