Marion Schmäh, Praktijk voor Healing, AmsterdamBloemen03banner

MovinglightsEer je intuïtie
 

Een van mijn favoriete kaarten uit de Tarot is de Hogepriesteres. De vrouw die op alle kaarten in het koele blauw is afgebeeld.

De Hogepriesteres is de kaart van vrouwelijke kracht en wijsheid. Zij brengt ons in aanraking met een innerlijk deel dat niet gebaseerd is op logica of rationeel denken. Als je de kaart van de Hogepriesteres trekt of in verbinding komt met deze energie in jezelf word je uitgenodigd om je intuïtie en paranormale gaven te gebruiken. Om uitdagingen die zich aan je voordoen vanuit je diepste weten te beantwoorden. Want alle antwoorden liggen al in jouzelf besloten.

Deze kracht van het vrouwelijke brengt verder nog meer kwaliteiten met zich mee, zoals medeleven, begrip en onbaatzuchtige dienstbaarheid. Ook gelijkmoedigheid en in balans zijn horen tot haar eigenschappen. Het vrouwelijke herinnert ons eraan om vanuit totale integriteit en mededogen te handelen. Ontvankelijk te worden en mee te drijven op het water van het universum.

Sensibiliteit in zijn diepste betekenis is wat dit deel in ons vertegenwoordigt. Als een kosmische antenne staat het open voor datgene wat nog niet gemanifesteerd is. Als we ten diepste afgestemd zijn op de krachten die het universum vormgeven maar die buiten het zichtbare of hoorbare blijven dan is het archetype van de Hogepriesteres in ons actief. Via de gewone vijf zintuigen zullen we deze energie niet begrijpen want het uit zich als een diep innerlijk weten: ik weet het gewoon… ik kan niet zeggen waarom, maar ik weet het gewoon. En zonder het te kunnen verklaren, dringt dit innerlijke weten zich op een stellige en verheven wijze aan je op. Want er is een aangeboren intelligentie aan het werk die zich ver uitstrekt buiten de grenzen van het intellect.

Hoewel dit weten altijd bijzonder diep en direct wordt ervaren is de informatie die via de intuïtie binnenkomt zo subtiel dat we haar gemakkelijk verwerpen. Ook bestaat het gevaar dat we onze onbewuste conditioneringen verwarren met deze wijsheid. Onze antennes pikken dan iets op alsof het een bericht van het Hoger Zelf is. In werkelijkheid betreft het dan een versluierde boodschap doordat we kijken met de blik van onze ouders, andere personen aan wie we autoriteit hebben verleend of vanuit culturele conditionering. In dit geval zijn we in de ban geraakt van de schaduwkant van het archetype.

Hoe herken je nu haar lichte kant en hoe herken je het verschil tussen licht- en schaduwzijde?

Er zijn een aantal poorten die je toegang geven tot de wijsheid die inherent in je aanwezig is. Ten eerste zijn dat je dromen: je dromen vormen een snelweg naar het onbewuste. Via dromen en meditaties komt datgene naar boven wat voor het bewustzijn nog verborgen is. Om de boodschap die in je dromen besloten ligt te ontsluieren kan het helpen om ze dagelijks te noteren. Ook zou je met iemand kunnen werken die erin bekwaam is. Of vertel je droom vanuit de eerste persoon en in tegenwoordige tijd aan een vriend en kijk wat zich hierdoor aan je openbaart.

Ten tweede maakt intuïtie zich kenbaar door middel van informatie die in een klap naar je toe komt, ogenschijnlijk vanuit het niets. Er is een communicatie gaande die het denken, de logica en de emoties omzeilt. Je kan er in dit geval van uitgaan dat je met iets groters in jezelf in contact bent gekomen.

En ten derde: als boodschappen herhaaldelijk naar je toe komen. De titel van het boek bijvoorbeeld dat nu voor de derde keer verschijnt. Of je hoort een innerlijke stem die steeds “roze” zegt, “schilder je slaapkamermuur roze en vertrouw mij want ik ben een engel”. Dit kan absurd klinken maar in feite straalt ook de kleur van je slaapkamer dagelijks een subtiele boodschap en energie uit. En waar het om gaat is dat een heleboel van de werkelijk cruciale beslissingen in het leven trans-rationeel moeten worden genomen.

Verder hebben alle boodschappen die uit je intuïtie tevoorschijn komen een rustige en stevige kwaliteit. Als er een strijd in jezelf gaande is over wat nu logica is en wat intuitie: kies dan de gedachte die rustig is, niets van je vraagt en zich als een gevoeld gevoel van weten openbaart. Er is een fysiek gevoel van gegrond zijn aan verbonden.

Hoe dan ook – als je deze innerlijke stem hoort, zul je haar herkennen, want zij zal zich niet groots of spectaculair voordoen. De stem is veel zachter en je kunt oefenen om met deze zachte binnenwereld in contact te komen.

Luister bijvoorbeeld naar de adem van een slapend kind. Voel uit welke richting de wind komt. Ruik en proef het veranderen van het tij. En ga op zoek naar hetgeen zich een paar jaar geleden nog niet aan je bewustzijn had geopenbaard. Of beter nog: zoek een plaats van kalmte en rust op, trek je terug in je innerlijke rijkdom en heiligdom en word heel stil van binnen.

In deze subtiele dingen zul je contact maken met de vrouwelijke inwonende aanwezigheid van het Goddelijke. Er zal zich iets nieuws aandienen.
Ssst…
neem je tijd…
en neem het aan.

Nieuws

tel: 06 • 27244389
e-mail:
info@marionschmaeh.com

PRAKTIJKADRES

CONTACT

DISCLAIMER

Copyright © Marion Schmäh 2015

Marion Schmäh
Willem Schoutenstraat 42/2
1057DN Amsterdam

m i h
Mail1Skype1
item8

Meest recente berichten

Schrijfoefeningen

Meditatie

Het keelchakra

De tuin van het licht

Het vierde chakra

Het Solar plexus chakra

Het Sacraal chakra

Het Wortelchakra

Energie

De zeven chakra's

Een open deur

I call upon a miracle

Healing, een alternatieve begeleiding bij borstkanker

Eer je intuïtie