Cal06websierOver slaap en dromen

Waarom slapen wij nou eigenlijk, en waarom is slaap belangrijk? In het kort zou je kunnen zeggen dat slaap nodig is voor herstel, voor het herstel van lichaam en geest. Slaap wordt gezien als de periode van inactiviteit van wakend bewustzijn, waarbij het lichaam tot rust komt. Slapen is ook een middel om het lichaam en vooral de hersenen te laten herstellen van de inspanningen van de vorige dag. Slaap is geen passief proces, er gebeurt van alles tijdens de slaap.

Voor Freud was slaap de koninklijke weg naar het begrijpen van het onbewuste. En Jung was er van overtuigd dat dromen boodschappen bevatten voor de dromer. En dat dromers hier voor hun eigen bestwil aandacht aan zouden moeten besteden. Beide waren tot de ontdekking gekomen dat wij overdag in ons waakbewustzijn een soort censor ingeschakeld hebben. De censor beslist wat in het veld van het bewustzijn mag komen en wat niet. In de nacht is de invloed van de censor, de weerstand niet geheel opgeheven, maar zijn kracht is verzwakt. De sluier tussen het bewustzijn en het onderbewuste wordt hierdoor dunner. Je zou ook kunnen zeggen dat tijdens het slapen een verschuiving van bewustzijn plaats vindt van de persoonlijkheid naar de ziel. En van de individuele ziel naar de universele ziel. En zo gezien geven we ons iedere dag in de nacht steeds een klein beetje over. Want het vergt moed om de stap naar het onbekende te doen.

Uit metafysisch perspectief bekeken vertrekken we tijdens het slapen een beetje uit het lichaam. Iedere nacht, iedere keer als wij slapen vindt een kleine terugkeer, een mini teruggaan plaats van vorm naar puur bewustzijn. Het menselijke bewustzijn moet gaan slapen en voor een bepaalde tijd gaan wij iedere dag terug naar het bewustzijn zelf.

Tijdens het slapen gaan we naar de droomwereld en we kunnen een onderscheid maken tussen drie soorten dromen. De overgrote meerderheid dromen gaan over de huidige situatie in ons leven en over het vermogen om toegang te krijgen tot innerlijke psychische processen. Om deze te verwerken en los te laten. Een tweede categorie omvat dromen uit vorige levens. Deze kunnen voelen als of men door een tunnel beweegt met een gevoel van ver weg zijn. En een derde categorie bestaat uit bovenbewuste dromen. Als we ons bewustzijn uitbreiden naar de geest toe of naar het engelen rijk. We kunnen bijvoorbeeld naar een andere plaats of planeet gaan en sterke boodschappen ontvangen. Soms kunnen we deze dromen herinneren, maar soms voelen we ons achteraf slechts gedesoriënteerd. Er is iets gebeurd, maar we kunnen het niet meer terughalen. Het merendeel van onze dromen werkt in relatie met de fasen van de maan. Wanneer men zijn dromen over de tijd en in relatie tot de maancyclus observeert dan zullen ze zinvol beginnen te worden. Men krijgt een indruk van datgene dat via de droomwereld om aandacht vraagt.

Slapen hangt ook samen met een kleine klier in onze hersenen, de pijnappelklier. De pijnappelklier maakt onderdeel uit van het endocriene systeem en scheidt net als de andere klieren in ons lichaam een hormoon uit om de functies in het lichaam te regelen. De pijnappelklier regelt melatonine. Melatonine is het hormoon dat onze slaap cyclus bepaald, het zogenaamde circadiane ritme.

De pijnappelklier reageert op licht. Cellen in het oog zenden informatie over de cyclus van dag en nacht naar de epifyse. De klier produceert meer melatonine wanneer het donker is en minder onder invloed van licht. In de nacht, gedurende de slaap, wordt melatonine losgelaten in de bloedstroom en zorgt zo voor een goede nachtrust. Melatonine heeft een beschermende werking op de DNA en een stimulerende werking op het immuunsysteem. Door belasting vanuit het milieu en stress kan daarentegen de pijnappelklier ook worden aangetast. Zo is bijvoorbeeld kwik zeer giftig voor de pijnappelklier. Maar ook voedingstekorten, dagelijkse stress, ongewoon sterke ritmische lichtprikkels, straling en magnetische velden hebben een negatieve invloed op de pijnappelklier.

Volken uit de Oudheid noemden de pijnappelklier het derde oog. En de franse filosoof Descartes noemde de pijnappelklier de zetel van de ziel. Hoewel de fysieke functie van de epifyse bij wetenschappers lang onbekend is gebleven, hebben mysteriescholen altijd geweten, dat deze klier ter grootte van een gedroogde erwt de deur is tussen de materiele en de spirituele wereld.

Inderdaad wordt de pijnappelklier belangrijk wanneer men toegang wil krijgen tot multidimensionale waarneming. Een schone, ontwaakte epifyse geeft toegang tot bewust uittreden, astraal reizen, het ontdekken van andere dimensies en uitbreiding van intuïtie en heldere vermogens. Ook gedurende meditatie maakt de pijnappelklier melatonine aan en scheidt het af in het lichaam. Wederom kan door een te veel aan melatonine het bewustzijn ook overgevoelig raken. Melatonine vermindert de barrière tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Wanner mensen veel melatonine in hun systeem hebben staan zij open voor meer vibraties dan normaal. En het is uiterst belangrijk dat hun bewustzijn dit kan verwerken. Wat de verruiming van het bewustzijn betreft moet altijd ook een inspanning worden gedaan om te aarden zodat men niet verloren gaat. Een natuurlijk verhogen en verlagen van melatonine in relatie tot het natuurlijke ritme van donker en licht is daarom zeer belangrijk.

Dromen maken ons rijker. Ze rijken achter de controle van ons ego en verrijken ons met een taal vol van beelden, symbolen en metaforen, met een creativiteit die we in het waakbewustzijn zo snel niet voor elkaar krijgen. Ze hebben een compenserende en balancerende functie en helpen ons om op een objectief niveau naar onszelf te kijken. Dromen vragen niet van ons dat we tot een conclusie komen, niet noodzakelijk, we hoeven de beelden alleen toe te laten en het onderbewustzijn zijn eigen gang te laten gaan. De droom tot ontwikkeling laten komen en zijn eigen betekenis laten vormen.

Zelf hou ik al geruime tijd een dagboek bij over mijn dromen. En inmiddels staan hier de meest mooie verhalen in. In het verleden had ook ik veel last van nachtmerries en door de tijd heen leerde ik van deze dromen twee dingen: de beelden in deze dromen konden angstaanjagend zijn. En dat waren ze ook. Maar wat mijn dromen maskeerden was iets dat ik in mijn eigen psyche als angstaanjagend heb beschouwd. Mijn nachtmerries symboliseerden dat wat ik verstoten had omdat het ronduit vreemd was voor mijn wakkere zelf. Bijzonder was dat de dromen precies wisten hoe ze tot me moesten spreken, ik was alleen niet afgestemd op hun taal. Het enige wat ik ten opzichte van mijn nachtmerries voelde was angst en de angst dreef me van hun weg. En voor een lange tijd bleef ik wegrennen.

Het tweede dat ik leerde was dat ik de macht had om mijn dromen anders te benaderen. Ik ontdekte dat de dromen inspeelden op de omstandigheden waarin ik mezelf als kind had bevonden. En alles wat ik van daaruit onaanvaardbaar achtte over mezelf werd verzonden naar de schaduwen, die in mijn dromen kiekeboe speelden.

Net zo verontrustend als mijn dromen waren, waren ze ook geduldig en herhaalden hun boodschap totdat ik aandacht aan zou besteden. Als ik vandaag een monster in mijn dromen ontmoet, loop ik inmiddels naar het monster toe en roep: laat jezelf zien, deel van mij! En daarna ga ik een gesprek aan.

Datgene wat we over onszelf aanvaard hebben is iets dat we in onszelf relatief eenvoudig kunnen zien. Vrijwel op dezelfde wijze als dat we in staat zijn om onszelf gedurende de dag te zien. De som van ons daglicht is het totaal aan licht dat we in ons bewustzijn hebben gebracht. Het licht verlicht onze weg en beperkt zich niet alleen tot ons, het verlicht ook de weg voor anderen. Moeilijker is daarentegen om te zien wat we verborgen hebben, vooral voor onszelf. Carl Gustav Jung noemde het de schaduw. De schaduw bestaat enerzijds uit datgene wat we niet willen zijn, wat we vrezen en wat ons afstoot. Anderzijds bestaat de schaduw ook uit dingen waarvan we niet kunnen geloven dat we het kunnen zijn. Iets waarvan we denken dat het te mooi is om deel van ons te zijn en dat wat we niet verdienen. De schaduw is onbewust en daarom kunnen we er niet direct naar kijken. Hij openbaart zich schuin, in de vorm van dromen, symbolen en patronen en in datgene wat we op andere mensen, plaatsen en dingen projecteren.

Waken en slapen weerspiegelen de twee verschillende onderdelen van ons bewustzijn. Net als de zon en de maan. Overdag weet men dat de zon aan de hemel staat omdat het daglicht van niets anders kan komen. Je waak bewustzijn onderscheidt je van anderen in de wereld. En wat van je Zijn uitgaat en schijnt, op de unieke wijze die iedereen laat weten dat jij dat bent, is de symbolische zon die aan het werk is. Bewustzijn in relatie tot de zon betekend alert zijn op wat om je heen gebeurt en bewust weten hoe je erop reageert. Een proces die door het zonlicht mogelijk wordt gemaakt. Wakker zijn en bewust zijn is dus synoniem met de zon.

De maan is van een heel andere orde. Het is niet echt nodig dat men de maan in de lucht ziet om te denken dat het nacht is. De waarheden van de maan zijn niet zo direct en eenvoudig als die van de zon. Maanbewustzijn is niet zo zichtbaar als zijn wakende tegenhanger. Maar negeert men de maan is het alsof men de oceaan negeert. En om slapen gelijk te zetten met een bewusteloze toestand zou erop neerkomen dat men tijdens het slapen een uitgeschakelde machine is. En je negeert jaren van je leven.

Soms kunnen we het gevoel hebben dat we alleen zijn in het donker. Ver onder het oppervlak van wat we als het normale leven aanzien. Voorwaarden kunnen onmenselijk voelen en we kunnen kwaad worden op de omstandigheden of op diegene die volhoudt dat we nog werk aan onszelf te verrichten hebben. Het kan zijn dat we op de oneerlijkheid van dit alles leunen, totdat we bij het moment komen om werkelijk dieper te graven. Hier hebben we de kans om datgene te vinden waarna we op zoek zijn. En op dat moment begrijpen we dat wat we doorstaan hebben elk deel van het harde ploeteren waard was. Wat in de schaduwen verstopt ligt is datgene wat op ons wacht. Dat wat we over onszelf ontdekken. En het is onbeschrijflijk kostbaar.

Marion Schmäh, Praktijk voor Healing, AmsterdamBloemen03banner

Meest recente berichten

Over slapen en dromen

De tuin van het licht

Het vierde chakra

Het Solar plexus chakra

Het Sacraal chakra

Het Wortelchakra

Energie

De zeven chakra's

Een open deur

I call upon a miracle

Healing, een alternatieve begeleiding bij borstkanker

Eer je intuïtie

Nieuws

tel: 06 • 27244389
e-mail:
info@marionschmaeh.com

PRAKTIJKADRES

CONTACT

DISCLAIMER

Copyright © Marion Schmäh 2015

Marion Schmäh
Willem Schoutenstraat 42/2
1057DN Amsterdam

m i h
Mail1Skype1
item10